logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
49

Koncentracja - skuteczny trening skupiania uwagi nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Podstawowe zagadnienia związane z koncentracją uwagi.
  2. Metody i techniki wspomagające koncentrację uwagi.
  3. Gry i zabawy służące koncentracji uwagi.
  4. Ćwiczenia synchronizujące półkule.
  5. Techniki pamięciowe w koncentracji uwagi.
  6. Praktyczne przykłady zastosowania technik pamięciowych na zajęciach edukacyjnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu