logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
49

Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się?

Adresaci

Zakres treści

  1. Rola i znaczenie poziomu motywacji w skutecznym i efektywnym nauczaniu/uczeniu się.
  2. Motywatory i demotywatory w życiu nauczyciela i ucznia.
  3. Główne przeszkody w osiąganiu wysokiej skuteczności i efektywności w nauce.
  4. Odniesienia do skuteczności i efektywności procesu kształcenia w najnowszych przepisach oświatowych.
  5. Ocenianie kształtujące w praktyce.
  6. Diagnoza stylów kształcenia.
  7. Techniki szybkiego zapamiętywania.
  8. Metody sprzyjające skuteczności i efektywności nauczania/uczenia się.
  9. Pozalekcyjne formy i sposoby pracy zwiększające skuteczność i efektywność uczenia się.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu