logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
47

Sztuka i teoria skutecznego nauczania nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Jak określić i przedstawić cele nauczania, monitorować postępy uczniów oraz świętować ich sukcesy?
  2. Jak pomóc uczniom w skutecznym wykorzystywaniu wiedzy w praktyce?
  3. Jak pomóc uczniom w stawianiu i sprawdzaniu hipotez?
  4. Jak określić reguły i procedury rządzące zachowaniem uczniów w klasie?
  5. Jak nawiązać i utrzymać dobre relacje z uczniami?
  6. Jak komunikować „wysokie” wymagania wobec wszystkich uczniów?

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu