logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
47

Metody i techniki motywujące do uczenia się

Adresaci

Zakres treści

 1. Znaczenie motywacji w procesie uczenia się.
 2. Nauczycielskie strategie motywujące uczniów, w tym stosowane metody pracy.
 3. Przegląd technik motywujących uczniów do pracy:
  1. techniki mobilizujące i angażujące uczniów,
  2. techniki usprawniające organizację pracy na lekcji,
  3. techniki ułatwiające współpracę na lekcji,
  4. inne techniki motywujące.
 4. Zaplanowanie aktywności uczniów, z zastosowaniem wybranych metod i technik,w powiązaniu z podstawą programową.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu