WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
47

Zastosowanie modeli w procesie nauczania chemii

Adresaci

  • nauczyciele chemii szkół podstawowych

Zakres treści

  1. Teorie chemiczne i powiązane z nimi modele.
  2. Klasyfikacja modeli.
  3. Rola modeli (środków dydaktycznych) w poznawaniu wiedzy chemicznej – definiowanie pojęć, wyjaśnianie i przewidywanie.
  4. Przykłady zastosowania różnych rodzajów modeli w procesie nauczania chemii.
  5. Czynniki utrudniające uczniom prawidłowe posługiwanie się modelami.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają podstawowe sposoby zastosowania różnych rodzajów modeli (środków dydaktycznych) w procesie nauczania chemii
  • zaplanują sposób zastosowania modeli do poznania przez uczniów wybranego elementu wiedzy chemicznej
  • wskażą czynniki utrudniające uczniom prawidłowe posługiwanie się modelami.
Liczba godzin
5
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15--20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu