logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
46

Kształcenie kompetencji kluczowych w różnych sytuacjach edukacyjnych

Adresaci

Zakres treści

 1. Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie.
 2. Rodzaje sytuacji edukacyjnych w praktyce szkolnej.
 3. Potencjał sytuacji edukacyjnych, wykorzystanie do kształtowania kompetencji kluczowych – analiza przypadków.
 4. Planowanie sytuacji edukacyjnych z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych.
 5. Cechy i umiejętności nauczyciela służące kształtowaniu kompetencji kluczowych.
 6. Dobre praktyki, inspiracje.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 1. poznają:
 2. kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie
 3. sytuacje edukacyjne umożliwiające kształtowanie kompetencji kluczowych
 4. zostaną przygotowani i zachęceni do:
 5. skutecznego kształtowania kompetencji kluczowych przez nauczycieli
 6. współpracy przy planowaniu, realizowaniu i doskonaleniu procesów edukacyjnych
 7. wzajemnej pomocy i doskonaleniu własnej pracy.
Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu