logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
46

Planowanie i realizacja lekcji z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych

Adresaci

Zakres treści

  1. Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie.
  2. Plan ramowy konspektu lekcji uwzględniający kompetencje kluczowe.
  3. Metody i formy pracy służące kształtowaniu kompetencji kluczowych.
  4. Różne typy lekcji – analiza przypadków.
  5. Cechy i umiejętności nauczyciela sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych.
  6. Arkusz obserwacji lekcji, rozmowa po obserwacji.
  7. Dobre praktyki, inspiracje.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
20–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu