logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
44

Jak podzielić się z uczniem odpowiedzialnością za proces uczenia się? nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Kształtowanie u uczniów samodzielności i odpowiedzialności za efekty uczenia się.
  2. Mobilizowanie uczniów do nauki – metody i techniki zwiększające tempo pracy uczniów uzdolnionych i tych z trudnościami w nauce.
  3. Metody i techniki budujące satysfakcję z uczenia się.
  4. Metody i techniki pomagające nauczycielom w efektywnym prowadzeniu lekcji.
  5. Niwelowanie niepożądanych zachowań uczniów podczas lekcji – ciekawe metody i techniki do wykorzystania w praktyce.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu