WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
44

Opanowanie wiedzy chemicznej - trudności uczniów

Adresaci

 • nauczyciele chemii w szkołach podstawowych

Zakres treści

 1. Czynniki decydujące o prawidłowym opanowaniu przez uczniów podstawowych pojęć chemicznych. Podstawowe rodzaje pojęć.
 2. Struktura wiedzy chemicznej.
 3. Charakterystyka procesów prowadzących do opanowania pojęć.
 4. Znaczenie wiedzy o budowie materii w zrozumieniu wiedzy chemicznej.
 5. Wiedza alternatywna jako efekt nauczania.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • dokonają analizy podstawy programowej z wyróżnieniem podstawowych pojęć
 • opracują mapę pojęciową dla wybranego zakresu wiedzy chemicznej
 • poznają różnice w przebiegu rozumowania podczas opanowywania pojęć z zakresu wiedzy doświadczalnej i teoretycznej
 • zaplanują przebieg rozumowania uczniów prowadzący do opanowania ze zrozumieniem wybranych pojęć
 • poznają sytuacje dydaktyczne prowadzące do powstawania wiedzy alternatywnej.
Liczba godzin
5
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
16--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu