logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
44

Metody szybkiego czytania i uczenia się, czyli co zrobić, by zwiększyć efektywność pracy ucznia? nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Pamięć i inteligencja – wprowadzenie teoretyczne.
  2. Schematy myślowe i heurystyki, czyli słów kilka o przeszkodach w twórczym myśleniu.
  3. Techniki szybkiego czytania i wyszukiwania w tekście najważniejszych informacji (na przykładzie trudnych tekstów, np. filozoficznych i in.).
  4. Czytanie ze zrozumieniem, analiza i interpretacja.
  5. Zabawy usprawniające czytanie ze zrozumieniem (m. in. parafrazowanie).
  6. Fiszki i notatki nielineralne (mapy myśli, diagram Ishikawy).

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

5

Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu