logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
43

Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

Adresaci

Zakres treści

  1. Koncepcja autonomii uczniowskiej.
  2. Obraz ucznia autonomicznego.
  3. Mechanizm syndromu wyuczonej bezradności.
  4. Perspektywa zadaniowa w nauczaniu samodzielności.
  5. Stwarzanie sytuacji zadaniowych, również w oparciu o zasoby cyfrowe.
  6. Przewodnik trenera: katalog wybranych metod pracy rozwijających samodzielność ucznia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu