logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
43

Jak pomóc uczniom pokonać próg edukacyjny? nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Sylwetka absolwenta klasy III szkoły podstawowej.
  2. Czynniki wpływające na rozwój czwartoklasisty.
  3. Sposób myślenia, uczenia się i rozwiązywania problemów przez ucznia klasy IV.
  4. Wyzwania stojące przed uczniem rozpoczynającym naukę w klasie IV.
  5. Zadania nauczycieli pracujących z uczniami w klasie IV.
  6. Rola i zasady współpracy z rodzicami uczniów klasy IV.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu