logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
41

„Badam i doświadczam” – obserwacje i doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Obserwacje i doświadczenia w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej.
  2. Rodzaje, cechy, zasady prowadzenia i dokumentowania obserwacji.
  3. Etapy metody badawczej w edukacji wczesnoszkolnej.
  4. Planowanie, prowadzenie i dokumentowanie doświadczeń przyrodniczych.
  5. Dobre praktyki – wymiana doświadczeń.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu