WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
41

Efektywne nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Adresaci

  • nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wszystkich typów szkół
  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół
  • inni zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

  1. Analiza podstawy programowej przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zalecane sposoby i warunki realizacji.
  2. Kompetencje kluczowe w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
  3. Aktywne metody nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
  4. Zaplanowanie efektywnej lekcji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • usystematyzują wiedzę na temat metod stosowanych w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  • zastosują w praktyce poznane metody przy planowaniu lekcji.
Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu