logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
41

Jak kształtować u uczniów postawę odpowiedzialności za środowisko naturalne?

Adresaci

Zakres treści

  1. Treści edukacji ekologicznej w podstawie programowej – możliwości działań międzyprzedmiotowych.
  2. Przyczyny i konsekwencje zagrożeń bioróżnorodności na poziomie lokalnym i globalnym.
  3. Idea i założenia zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym.
  4. Międzynarodowe programy na rzecz przywracania ekosystemów inspiracją dla działań lokalnych.
  5. Sposoby kształtowania postaw prośrodowiskowych dzieci i młodzieży – propozycje rozwiązań metodycznych.
  6. Przykłady dobrych praktyk.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
110,00
Liczba uczestników w grupie
12–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu