WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
40

Eksperyment i metoda naukowa w wyjaśnianiu zjawisk przyrodniczych

Adresaci

 • nauczyciele przyrody
 • nauczyciele biologii, geografii, fizyki, chemii

Zakres treści

 1. Metody poznawania świata, dociekanie naukowe.
 2. Metoda eksperymentu w obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 3. Rola eksperymentu w nauczaniu przedmiotowym, kształtowanie umiejętności rozumowania naukowego.
 4. Eksperymenty a doświadczenia.
 5. Rodzaje eksperymentów.
 6. Etapy pracy metodą eksperymentu.
 7. Cechy postawy badawczej.
 8. Cykl badawczy metody naukowej.
 9. Projektowanie eksperymentu, przykłady eksperymentów.
 10. Wykorzystanie metody eksperymentu w podnoszeniu jakości nauczania.
 11. Projektowanie realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem metody eksperymentu.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą/pogłębią wiedzę dotyczącą projektowania procesu kształcenia z wykorzystaniem eksperymentu
 • poznają przykłady eksperymentów do wykorzystania w nauczaniu przedmiotowym
 • opracują scenariusz lekcji z wykorzystaniem metody eksperymentu.
Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu