WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy nadające uprawnienia
3

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wychowawcy
 • studenci

Zakres treści

 1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
 3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
 4. Ruch i rekreacja.
 5. Turystyka i krajoznawstwo.
 6. Zajęcia kulturalno-oświatowe.
 7. Zajęcia praktyczno-techniczne.
 8. Prace społecznie użyteczne.
 9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą uprawnienia do pracy w charakterze wychowawców wypoczynku
 • nabędą wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wypoczynku
 • udoskonalą umiejętność właściwego planowania i organizowania zajęć w czasie trwania wypoczynku.
Liczba godzin
36
Odpłatność
150,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu