logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy nadające uprawnienia
3

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Adresaci

Zakres treści

  1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
  2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
  3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
  4. Ruch i rekreacja.
  5. Turystyka i krajoznawstwo.
  6. Zajęcia kulturalno-oświatowe.
  7. Zajęcia praktyczno-techniczne.
  8. Prace społecznie użyteczne.
  9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
36
Odpłatność
350,00
Liczba uczestników w grupie
12–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu