logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
39

Rozwijanie kreatywności uczniów w aspekcie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

Adresaci

Zakres treści

  1. Kompetencje kluczowe wspierające rozwijanie kreatywności w przepisach prawa (m.in. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady, podstawa programowa kształcenia ogólnego).
  2. Diagnoza pracy szkoły w zakresie wspierania rozwoju kreatywności uczniów.
  3. Działania szkoły – planowanie i wypracowywanie rozwiązań kształtujących kreatywność uczniów.
  4. Monitorowanie działań szkoły w obszarze wspierania kreatywności uczniów.
  5. Ewaluacja kreatywna.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu