logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
38

Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów

Adresaci

Zakres treści

  1. Kreatywność, twórczość, przedsiębiorczość – podstawy teoretyczne.
  2. Rozpoznawanie twórczego potencjału u ucznia.
  3. Zasady i metody rozwijania kreatywnego myślenia i przedsiębiorczości.
  4. Przykłady ciekawych, kreatywnych lekcji z wychowawcą – elementy treningu twórczości, kreatywne rozwiązywanie problemów.
  5. Konstruowanie przykładowych scenariuszy lekcji i ćwiczeń rozwijających kreatywność i przedsiębiorczość u uczniów.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu