WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
38

Aktywizowanie uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Nauczycielskie strategie aktywizujące uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 2. Metody aktywizujące w procesie uczenia się:
  1. metody integracyjne,
  2. metody tworzenia i definiowania pojęć,
  3. metody hierarchizacji,
  4. metody twórczego rozwiązywania problemów,
  5. metody pracy we współpracy,
  6. metody ewaluacyjne.
 3. Dobór tematyki zajęć do potrzeb i możliwości uczniów oraz do specyfiki danej metody.
 4. Zaplanowanie fragmentu zajęć z zastosowaniem wybranych metod.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają strategie i metody aktywizowania uczniów
 • nabędą umiejętność łączenia wybranych metod z treściami wynikającymi z podstawy programowej
 • zaplanują zajęcia z zastosowaniem wybranych metod.
Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
18--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu