logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
37

„Znaleźć złoty środek”, czyli jak osiągać cele edukacyjne stosując TIK oraz inne metody aktywizujące

Adresaci

Zakres treści

  1. Jak zaplanować ciekawą i efektywną lekcję?
  2. Koncentracja uwagi i pamięć – omówienie problematyki w odniesieniu do poszczególnych faz lekcji.
  3. Kiedy TIK pomaga w osiąganiu celów lekcji, a kiedy przeszkadza?
  4. TIK na lekcji – przykłady narzędzi cyfrowych, które warto stosować podczas zajęć lekcyjnych.
  5. A jeśli nie TIK to co? Przegląd kreatywnych metod i technik wykorzystywanych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
110,00
Liczba uczestników w grupie
12–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu