WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
37

Trening kreatywności

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Różne style uczenia się i myślenia.
 2. Kreatywność – wyjaśnienie pojęcia i niezbędna wiedza.
 3. Rozgrzewka twórcza.
 4. Myślenie pytajne – twórcze widzenie świata.
 5. Myślenie kombinacyjne – twórcze łączenie.
 6. Myślenie transformacyjne – twórcze przekształcanie.
 7. Twórcze rozwiązywanie problemów – kreatywność zaawansowana.
 8. Ćwiczenia kreatywności, czyli codzienna radość twórczego myślenia.
 9. Metodyka treningu kreatywności.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą umiejętność rozpoznawania różnych stylów uczenia się i myślenia
 • poznają techniki i sposoby pracy z uczniami o różnych stylach uczenia się
 • poznają ćwiczenia służące rozwijaniu kreatywności.
Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu