logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
36

Twórcze myślenie jako umiejętność wspomagająca proces uczenia się i rozwiązywania problemów

Adresaci

Zakres treści

 1. Wprowadzenie do pedagogiki twórczości.
 2. Twórczość i kreatywność – wyjaśnienie pojęć.
 3. Dydaktyka twórczości jako „kodeks drogowy”.
 4. Metody i techniki rozwijania twórczości:
  1. łączące twórczą rozgrzewkę z przygotowaniem motywacyjno-emocjonalnym,
  2. związane z myśleniem pytajnym, definiowaniem problemu,
  3. związane z myśleniem kombinacyjnym – budowanie skojarzeń,
  4. związane z twórczym przekształcaniem,
  5. związane z twórczym rozwiązywaniem problemów.
 5. Projektowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem poznanych metod i technik.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu