logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
36

Sposoby doskonalenia umiejętności językowych uczniów w kontekście nowej podstawy programowej nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Tworzenie wypowiedzi – profil kompetencyjny maturzysty.
  2. Wyrażanie własnych sądów, argumentowanie i udział w dyskusji jako sposoby doskonalenia umiejętności uczniów.
  3. Formułowanie i uzasadnianie sądów na temat dzieł literackich jako forma kształcenia umiejętności uczniów.
  4. Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie analizy utworów prozatorskich i wykorzystanie ich w tworzeniu własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych.
  5. Sposoby doskonalenia umiejętności uczniów w zakresie rozumienia tekstów usłyszanych i przeczytanych oraz tworzenia własnych wypowiedzi, w tym argumentowania, kompozycji, poprawności językowej i stylistycznej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

5

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu