WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
35

„Niech każdy kogoś uczy” - o tutoringu nauczycielskim i rówieśniczym

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • wychowawcy klas

Zakres treści

  1. Modele interakcji edukacyjnej, budowania autonomii ucznia i odpowiedzialności za własną naukę.
  2. Tutoring nauczycielski – wsparcie rozwoju ucznia zdolnego.
  3. Metody oparte na współpracy między uczniami odpowiedzią na trudności w nauczaniu zróżnicowanej grupy.
  4. Rola nauczyciela w inicjowaniu wzajemnego uczenia się uczniów.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • wzbogacą swój warsztat pracy o elementy nauczania autonomicznego przeciwdziałające syndromowi wyuczonej bezradności
  • udoskonalą swoje umiejętności zarządzania sytuacją edukacyjną tak, aby zbudować solidne fundamenty rozwoju ucznia zdolnego i umożliwić transfer wiedzy między uczniami.
Liczba godzin
5
Odpłatność
60,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu