logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Awans zawodowy
34

Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego wg przepisów obowiązujących od 2018 r. nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Podstawy prawne awansu zawodowego – przepisy obowiązujące od 2018 roku.
  2. Specyfika pracy nauczyciela wspomagającego odbywającego staż.
  3. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
  4. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego wraz z przykładami.
  5. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
  6. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
  7. Prezentacja dorobku zawodowego.
  8. Rozwiązywanie problemów.
  9. Wykonywanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych.
  10. Opis i analiza dorobku zawodowego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
140,00
Liczba uczestników w grupie
10–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu