WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
33

Metody i techniki motywujące do uczenia się

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • wychowawcy klas
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Znaczenie motywacji w procesie uczenia się.
 2. Nauczycielskie strategie motywujące uczniów, w tym stosowane metody pracy.
 3. Przegląd technik motywujących uczniów do pracy:
  1. techniki mobilizujące i angażujące uczniów,
  2. techniki usprawniające organizację pracy na lekcji,
  3. techniki ułatwiające współpracę na lekcji,
  4. inne techniki motywujące.
 4. Zaplanowanie aktywności uczniów, z zastosowaniem wybranych metod i technik, w powiązaniu z podstawa programową.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • określą znaczenie motywacji w procesie uczenia się
 • poznają nauczycielskie strategie motywujące uczniów
 • poznają techniki motywujące uczniów do uczenia się
 • zaplanują aktywności uczniów z zastosowaniem wybranych technik.
Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu