logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
33

Zasady konstruktywizmu w praktyce edukacyjnej nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Wyzwania współczesnego świata a zmiany w edukacji – trendy odchodzące i przychodzące.
 2. Geneza i założenia konstruktywizmu w praktyce edukacyjnej.
 3. Budowanie procesu dydaktycznego zgodnie z ideą konstruktywizmu:
  1. uczenie się przez działanie,
  2. uczenie się, jak się uczyć,
  3. uczenie się na błędach,
  4. uczenie się w zabawie,
  5. wykorzystywanie technologii i cyfrowego świata,
  6. działania zespołowe,
  7. nauka gospodarowania czasem.
 4. Alternatywne nurty w edukacji – inspiracje na innowacje.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu