logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
33

Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Podstawy prawne wdrażania nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
  2. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego.
  3. Monitorowanie potrzeb rynku pracy i uruchamianie kształcenia w zawodzie – organizacja kształcenia zawodowego w szkole.
  4. Analiza struktury i zakresu treści podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
  5. Program nauczania dla zawodu w kontekście nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego i szkolnego planu nauczania.
  6. Warunki realizacji kształcenia w zawodzie.
  7. Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie oraz dodatkowe umiejętności zawodowe, które szkoła może wybrać, jako dodatkową ofertę w danym zawodzie.
  8. Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach.
  9. Organizacja praktycznej nauki zawodu.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu