logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Awans zawodowy
32

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

Adresaci

Zakres treści

  1. Podstawy prawne awansu zawodowego.
  2. Planowanie rozwoju zawodowego na okres stażu z uwzględnieniem zadań pozwalających na spełnienie wymagań egzaminacyjnych.
  3. Współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
  4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
  5. Przygotowanie do egzaminu, prezentacja dorobku zawodowego.
  6. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
10–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu