logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
32

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Struktura nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.
  2. Ramowy plan nauczania dla liceum i technikum.
  3. Wskazówki do planowania pracy zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum i technikum.
  4. Trudności i problemy w realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego od września 2019 r. związane z:
    1. młodszym wiekiem ucznia (absolwent 8-klasowej szkoły podstawowej),
    2. zakresem treści nauczania realizowanym w klasie VII i VIII szkoły podstawowej.
  5. Propozycje metod pracy z młodszym uczniem, w szczególności z uczniem niezainteresowanym przedmiotem.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu