logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
31

Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie zreformowanej szkoły zawodowej.
  2. Zawody szkolnictwa branżowego.
  3. Monitorowanie potrzeb rynku pracy i uruchamianie kształcenia w zawodzie.
  4. Szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
  5. Analiza struktury i zakresu treści podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
  6. Program nauczania dla zawodu w kontekście nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego i szkolnego planu nauczania.
  7. Kształcenie w rzeczywistych warunkach pracy – współpraca z pracodawcami.
  8. Organizacja egzaminów zawodowych i przygotowanie do nich uczniów.
  9. Nauczanie hybrydowe w kształceniu zawodowym z uwzględnieniem osób dorosłych.
  10. Organizacja kształcenia zawodowego osób dorosłych – branżowe szkoły II stopnia, szkoły policealne, formy pozaszkolne kształcenia dorosłych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
8
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu