logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
30

Jak planować pracę z młodszym uczniem (absolwentem 8-klasowej szkoły podstawowej) w szkole ponadpodstawowej - dostosowanie metod i form pracy do potrzeb ucznia nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Ośmioklasowa szkoła podstawowa – charakterystyka realizacji podstawy programowej w okresie wprowadzania zmiany:
  1. ogólna charakterystyka realizowanej przez uczniów w szkole podstawowej podstawy programowej,
  2. konsekwencje/skutki/ wprowadzenia w roku 2017/2018 w szkole podstawowej nowej podstawy programowej.
 2. Sylwetka absolwenta szkoły podstawowej – nowego ucznia szkoły ponadpodstawowej (młodszy uczeń w szkole ponadpodstawowej):
  1. zasoby ucznia – wiedza i umiejętności,
  2. style uczenia się i ich rola w pracy z młodszym uczniem,
  3. bariery edukacyjne i komunikacyjne.
 3. Wpływ nauczycieli na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów.
 4. Propozycje metod pracy z młodszym uczniem, w szczególności z uczniem niezainteresowanym przedmiotem.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu