logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
30

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Adresaci

Zakres treści

  1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.
  2. Zalecane warunki i sposoby realizacji.
  3. Efekty realizacji podstawy programowej.
  4. Podstawa programowa a organizacja procesu dydaktycznego.
  5. Proces wdrażania podstawy programowej.
  6. Podstawa programowa poszczególnych przedmiotów.
  7. Podstawa programowa a podręczniki i programy nauczania.
  8. Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu