WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy nadające uprawnienia
2

Kurs na kierownika wypoczynku

Adresaci

  • nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowawcy

Zakres treści

  1. Planowanie pracy wychowawczej.
  2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
  3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.
  4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego.
  5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące).

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • nabędą uprawnienia do prowadzenia placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  • nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia placówki wypoczynku dzieci i młodzieży.
Liczba godzin
10
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu