logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
29

„Znaleźć złoty środek” czyli jak osiągać cele edukacyjne stosując TIK oraz inne metody aktywizujące nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Jak zaplanować ciekawą i efektywną lekcję?
  2. Koncentracja uwagi i pamięć – omówienie problematyki w odniesieniu do poszczególnych faz lekcji.
  3. Kiedy TIK pomaga w osiąganiu celów lekcji, a kiedy przeszkadza?
  4. TIK na lekcji – przykłady narzędzi cyfrowych, które warto stosować podczas zajęć lekcyjnych.
  5. A jeśli nie TIK to co? Przegląd kreatywnych metod i technik wykorzystywanych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu