WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
27

Planowanie i realizacja lekcji z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • rady pedagogiczne wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

 1. Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie.
 2. Plan ramowy konspektu lekcji uwzględniający kompetencje kluczowe.
 3. Metody i formy pracy służące kształtowaniu kompetencji kluczowych.
 4. Różne typy lekcji – analiza przypadków.
 5. Cechy i umiejętności nauczyciela sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych.
 6. Arkusz obserwacji lekcji, rozmowa po obserwacji.
 7. Dobre praktyki, inspiracje.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie
 • poznają metody i formy pracy na lekcji służące kształtowaniu kompetencji kluczowych
 • rozwiną umiejętność planowania i realizowania lekcji uwzględniających kształcenie kompetencji kluczowych
 • rozwiną umiejętność współpracy przy planowaniu i realizowaniu lekcji.
Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu