WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
26

Kształcenie kompetencji kluczowych w różnych sytuacjach edukacyjnych

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • rady pedagogiczne wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

 1. Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie.
 2. Rodzaje sytuacji edukacyjnych w praktyce szkolnej.
 3. Potencjał sytuacji edukacyjnych, wykorzystanie do kształtowania kompetencji kluczowych – analiza przypadków.
 4. Planowanie sytuacji edukacyjnych z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych.
 5. Cechy i umiejętności nauczyciela służące kształtowaniu kompetencji kluczowych.
 6. Dobre praktyki, inspiracje.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 1. poznają:
  • kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie
  • sytuacje edukacyjne umożliwiające kształtowanie kompetencji kluczowych
 2. zostaną przygotowani i zachęceni do:
  • skutecznego kształtowania kompetencji kluczowych przez nauczycieli
  • współpracy przy planowaniu, realizowaniu i doskonaleniu procesów edukacyjnych
  • wzajemnej pomocy i doskonaleniu własnej pracy.
Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu