logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Awans zawodowy
26

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Adresaci

Zakres treści

  1. Elementy opisu i analizy realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
  2. Techniki i metody analizowania realizowanych zadań.
  3. Skuteczne sposoby pozyskiwania informacji zwrotnych.
  4. Wykorzystywanie wyników analizy do poprawy efektywności realizowanych działań.
  5. Opis i analiza realizacji wybranego wymagania niezbędnego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu