WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Awans zawodowy nauczycieli
25

Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Adresaci

 • dyrektorzy szkół/placówek
 • nauczyciele mianowani ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Zakres treści

 1. Elementy opisu i analizy realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
 2. Techniki i metody analizowania realizowanych zadań.
 3. Skuteczne sposoby pozyskiwania informacji zwrotnych.
 4. Wykorzystywanie wyników analizy do poprawy efektywności realizowanych działań.
 5. Opis i analiza realizacji wybranego wymagania niezbędnego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • przygotują plan (schemat) opisu i analizy realizacji przykładowego wymagania niezbędnego do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
 • poznają sposoby pozyskania informacji zwrotnej
 • uświadomią sobie wartość wyników analizowania działań dla końcowych rezultatów tych działań
 • opracują fragment opisu i analizy realizacji wybranego wymagania niezbędnego.
Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu