logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
25

Zamówienia publiczne – wydatkowanie środków publicznych zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Zamówienia publiczne i możliwości zakupów stworzonych przez ustawę. Wydatkowanie środków publicznych na podstawie wewnętrznych regulaminów przy zachowaniu zasady konkurencyjności i jawności.
  2. Dodatkowe obowiązki przy wydatkowaniu środków publicznych z projektów.
  3. Planowanie zamówienia publicznego w jednostce.
  4. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia.
  5. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  6. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.
  7. Podsumowanie – jak unikać błędów i nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych?
  8. Korekty finansowe, dyscyplina finansów publicznych, zgodność wydatkowania środków z założeniami projektu – przygotowanie do audytu i kontroli.
  9. Odpowiedzialność i obowiązki kierownika jednostki i komisji przetargowej.
  10. Postępowania sądowe dot. zamówień publicznych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
180,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu