logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
24

Nowoczesne doradztwo zawodowe w szkole nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Pojęcie doradztwa zawodowego w myśl obowiązujących przepisów oświatowych.
  2. Cele doradztwa zawodowego na różnych etapach edukacyjnych.
  3. Realizatorzy doradztwa zawodowego w szkole/placówce.
  4. Bank nowoczesnych pomysłów.
  5. Koncepcja realizacji doradztwa zawodowego w różnych typach szkół/placówek.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15-20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu