WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Awans zawodowy nauczycieli
24

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Adresaci

  • nauczyciele mianowani ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Zakres treści

  1. Podstawy prawne awansu zawodowego.
  2. Planowanie rozwoju zawodowego na okres stażu z uwzględnieniem zadań pozwalających na spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
  3. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
  4. Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
  5. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  • zaplanują zadania pozwalające na spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
  • opracują projekt sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu