logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
24

Prawo pracy w szkołach i placówkach oświatowych – zakres stosowania Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Planowane zmiany w statusie zawodowym nauczyciela – nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela – czas pracy, wynagrodzenia, awans zawodowy, ocena pracy, urlopy.
  2. Projekt zmian w kodeksie pracy: badanie stanu trzeźwości i kodeksowa regulacja pracy zdalnej.
  3. Zakres stosowania Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy i innych przepisów.
  4. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.
  5. Wynagrodzenia nauczycieli.
  6. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami oświaty i jego skutki.
  7. Nowe zasady odpowiedzialności karnej kadry kierowniczej.
  8. Sprawy z zakresu prawa pracy przed sądami.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
180,00
Liczba uczestników w grupie
12–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu