logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
24

Promocja szkoły/placówki oświatowej nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Diagnoza działań promocyjnych.
  2. Cele działań promocyjnych szkoły.
  3. Przygotowanie planu promocji szkoły/placówki oświatowej – elementy.
  4. Środowisko lokalne elementem promocji szkoły/placówki oświatowej.
  5. Organizacja wydarzeń promocyjnych.
  6. Jak pozyskać sponsora?
  7. Tradycyjne sposoby promocji szkoły.
  8. Przygotowanie materiałów promocyjnych.
  9. Promocja szkoły w Internecie.
  10. Kontakt z mediami.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu