WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Awans zawodowy nauczycieli
23

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

Adresaci

 • nauczyciele kontraktowi ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego
 • nauczyciele-opiekunowie stażu

Zakres treści

 1. Podstawy prawne awansu zawodowego.
 2. Planowanie rozwoju zawodowego na okres stażu z uwzględnieniem zadań pozwalających na spełnienie wymagań egzaminacyjnych.
 3. Współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
 4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 5. Przygotowanie do egzaminu, prezentacja dorobku zawodowego.
 6. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają procedury awansu na stopień nauczyciela mianowanego
 • zaplanują zadania umożliwiające spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
 • opracują projekt sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • nabędą umiejętność prezentowania własnego dorobku zawodowego.
Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu