logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Awans zawodowy
23

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

Adresaci

Zakres treści

  1. Podstawy prawne awansu zawodowego.
  2. Ścieżki rozwoju zawodowego nauczyciela.
  3. Powinności w okresie stażu i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
  4. Planowanie rozwoju zawodowego na okres stażu.
  5. Współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
  6. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
  7. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, prezentacja dorobku zawodowego.
  8. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu