logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
23

Tworzenie programu naprawczego szkoły/placówki nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych:
    1. analiza ilościowa,
    2. analiza jakościowa.
  2. Czynniki kontekstowe i ich wpływ na wynik egzaminu.
  3. Wykorzystanie wyników egzaminów w różnych obszarach pracy szkoły.
  4. Struktura programu naprawczego.
  5. Sposoby monitorowania i ewaluacji efektywności zaplanowanych działań.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
140,00
Liczba uczestników w grupie
10–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu