WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Awans zawodowy nauczycieli
22

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

Adresaci

 • nauczyciele stażyści różnych typów szkół/placówek
 • nauczyciele-opiekunowie stażu

Zakres treści

 1. Podstawy prawne awansu zawodowego.
 2. Ścieżki rozwoju zawodowego nauczyciela.
 3. Powinności w okresie stażu i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
 4. Planowanie rozwoju zawodowego na okres stażu.
 5. Współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
 6. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 7. Przygotowanie do egzaminu, prezentacja dorobku zawodowego.
 8. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają procedury awansu zawodowego
 • zaplanują zadania ukierunkowane na spełnienie wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela kontraktowego
 • opracują projekt sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • nabędą umiejętność prezentowania własnego dorobku zawodowego.
Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu