logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
22

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Definicja i rodzaje mediacji.
  2. Mediacja w sprawach nieletnich, karnych, oświatowych, rówieśniczych.
  3. Techniki i etapy mediacji.
  4. Rola mediatora.
  5. Sytuacje kryzysowe – jak prowadzić działania interwencyjne/mediacyjne?

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
14–20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu