logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
20

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Definicja i rodzaje mediacji.
  2. Mediacja w sprawach nieletnich, karnych, oświatowych, rówieśniczych.
  3. Techniki i etapy mediacji.
  4. Rola mediatora.
  5. Sytuacje kryzysowe.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
12-24

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu