WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy nadające uprawnienia
1

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Adresaci

  • instruktorzy praktycznej nauki zawodu
  • opiekunowie praktyk zawodowych
  • wykładowcy kursów nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych

Zakres treści

  1. Psychologia.
  2. Pedagogika.
  3. Metodyka nauczania – podstawy dydaktyki ogólnej, dydaktyka szczegółowa.
  4. Praktyka metodyczna.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • nabędą kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, praktyk zawodowych, wykładów na kursach
  • nabędą umiejętność planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Liczba godzin
80
Odpłatność
700,00
Liczba uczestników w grupie
14--18

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu