logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
19

Jak scalić i zaangażować zespół po kryzysie? Współpraca i zaufanie

Adresaci

Zakres treści

  1. Dynamika zespołu przechodzącego przez trudne doświadczenia.
  2. Metody przywracania równowagi w pracy zespołu po kryzysie.
  3. Motywowanie i angażowanie zespołu w sytuacjach trudnych.
  4. Wypracowanie płaszczyzn odbudowywania zaufania pomiędzy dyrekcją, nauczycielami oraz współpracownikami i interesariuszami szkół/placówek oświatowych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
8
Odpłatność
300,00
Liczba uczestników w grupie
20-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu