logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
19

Wspomaganie jako forma sprawowania nadzoru pedagogicznego

Adresaci

Zakres treści

  1. Wspomaganie nauczycieli w przepisach prawa oświatowego.
  2. Etapy wspomagania.
  3. Diagnoza potrzeb szkoły w zakresie wspomagania.
  4. Planowanie i realizacja działań.
  5. Ocena efektów wspomagania w szkole/placówce.
  6. Wykorzystanie środków na doskonalenie nauczycieli w organizowaniu wspomagania.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
16--20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu