logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
19

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
  2. Prawda, dobro, piękno – próba definicji – pomysł na warsztaty.
  3. Kształtowanie kompetencji społecznych – projekty uczące postaw szlachetności i zaangażowania społecznego.
  4. Kształtowanie nawyków i postaw dbałości o zdrowie.
  5. Pomysły na działania samorządu uczniowskiego w celu budzenia wrażliwości społecznej i zachowań prozdrowotnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu