logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
19

Grunt to bezpieczeństwo - planowanie działań oraz wspólpracy organów szkoły w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole

Adresaci

Zakres treści

  1. Umocowania prawne w zakresie bezpieczeństwa w szkole.
  2. Regulaminy, procedury, kodeksy dotyczące bezpieczeństwa – zasady tworzenia i zakres problemowy.
  3. Rola poczucia bezpieczeństwa w edukacji.
  4. Właściwa diagnoza szkoły/placówki punktem wyjścia do planowania działań z zakresu bezpieczeństwa.
  5. Najczęstsze sytuacje i problemy pojawiające się w szkole/ placówce dotyczące spraw bezpieczeństwa.
  6. Bezpieczeństwo w sieci.
  7. Współpraca dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców w zakresie zapewniania bezpieczeństwa w szkole/placówce.
  8. Rola i zadania samorządu uczniowskiego w budowaniu bezpieczeństwa w szkole/placówce.
  9. Tworzenie szkolnego systemu zapewniania bezpieczeństwa.
  10. Bank dobrych praktyk i pomysłów.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu