logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
18

Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Adresaci

Zakres treści

  1. Wychowanie do wartości, czyli jak łączyć a nie dzielić?
  2. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w kontekście kompetencji kluczowych, podstawy programowej i polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.
  3. Metody służące kształtowaniu kompetencji społecznych i obywatelskich – ćwiczenia warsztatowe.
  4. Patriotyzm nie tylko od święta – przykłady dobrych praktyk.
  5. Rola samorządu uczniowskiego w rozwoju proaktywnych postaw uczniów – giełda pomysłów.
  6. Współdziałanie z rodzicami, uczniami i środowiskiem lokalnym podstawą wychowania do wartości.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu