logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
18

Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Wychowanie do wartości, czyli jak łączyć a nie dzielić?
  2. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w kontekście kompetencji kluczowych, podstawy programowej i kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
  3. Wychowanie, kształcenie postaw, budowanie i respektowanie norm społecznych.
  4. Wartości – edukacja do wartości czy wychowanie do wartości.
  5. Patriotyzm nie tylko od święta – przykłady dobrych praktyk.
  6. Rola samorządu uczniowskiego w rozwoju proaktywnych postaw uczniów – giełda pomysłów.
  7. Współdziałanie z rodzicami, uczniami i środowiskiem lokalnym podstawą wychowania do wartości.
  8. Metody służące kształtowaniu kompetencji społecznych i obywatelskich – ćwiczenia warsztatowe.
  9. Kompetencje współczesnego nauczyciela wychowawcy. Zaangażowanie całego grona pedagogicznego do działań wychowawczo-profilaktycznych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu