logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
183

LearningApps – tworzenie i korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych e-learning

Adresaci

Zakres treści

  1. Wprowadzenie do zdalnego nauczania (e-learningu).
  2. Wprowadzenie do pracy na platformie LearningApps.
  3. Przeglądanie i korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych w LearningApps.
  4. Tworzenie i udostępnianie ćwiczeń online oraz gier edukacyjnych w LearningApps.
  5. Podstawy zarządzania klasą (kontami uczniów) i zasobami na platformie LearningApps.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
8
Odpłatność
100,00
Czas na zrealizowanie i zaliczenie szkolenia
do 30 dni

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu