logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
18

Procesowe wspomaganie szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów

uczniów

Adresaci

Zakres treści

 1. Procesowe wspomaganie – co to jest?
 2. Przeprowadzenie szkoły/przedszkola przez cały proces wspomagania z uwzględnieniem koniecznych etapów:
  1. diagnoza,
  2. planowanie,
  3. realizacja/wdrażanie,
  4. ewaluacja/wnioski/rekomendacje.
 3. Konsultacje i mentoring dla uczestników procesu, w tym dla dyrektora szkoły.
 4. Dokumentowanie procesu wspomagania.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
16--20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu