logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
178

Kurs metody fonogestów I stopnia nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Programowanie kształcenia językowego dzieci niesłyszących
  2. Badania na temat skuteczności metody fonogestów we wczesnej rahabilitacji językowej oraz w nauczaniu dzieci z głębokim ubytkiem słuchu. Korzyści dla dziecka z uszkodzeniem słuchu ze stosowania metody fonogestów.
  3. Podstawowe, teoretyczne wiadomości o fonogestach: twórczyni metody fonogestów, w jakim celu je opracowano, kto może korzystać z metody.
  4. Zaprezentowanie systemu fonogestów.
  5. Metodyka stosowania fonogestów.
  6. Praktyczna nauka mówienia z fonogestami.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu