logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Kursy doskonalące: Umiejętności psychologiczne i interpersonalne
176

Stres - jak uwalniać się od negatywnych i dekonstruktywnych myśli? nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Stres i myślenie lateralne – wprowadzenie teoretyczne i ćwiczenia praktyczne.
  2. Myślenie pozytywne i uwalnianie balastu – ćwiczenia praktyczne.
  3. Relaksacja dzieci i dorosłych – ćwiczenia praktyczne.
  4. „Uważność”-„mindfulness”, czyli jak być skoncentrowanym świadomie, tu i teraz, bez oceniania i wartościowania?
  5. Stres a neurodydaktyka.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu