logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Umiejętności psychologiczne i interpersonalne
175

Autorytet nauczyciela - sposoby jego budowania

Adresaci

Zakres treści

  1. Prawo oświatowe a autorytet nauczyciela.
  2. Samoocena i analiza posiadanych zasobów.
  3. Rozwój własny nauczyciela.
  4. Komunikaty wzmacniające i ograniczające autorytet nauczyciela.
  5. Wybrane postawy i konsekwencja ich stosowania.
  6. Współpraca nauczycieli jednym z czynników budowania i wzmacniania autorytetu.
  7. Relacje w społeczności szkolnej i środowisku lokalnym.
  8. Promocja swojej osoby w społeczności lokalnej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

5

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu