logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Zdrowie uczniów i profilaktyka
172

Promowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki otyłości nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Zasady zdrowego stylu życia.
  2. Struktura piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
  3. Przyczyny otyłości wśród dzieci i młodzieży.
  4. Błędy żywieniowe i zaburzenia odżywiania.
  5. Przykłady działań służących propagowaniu zachowań prozdrowotnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu